Hét netwerk voor ondernemers en zelfstandig professionals in de Achterhoek

Reglement.

Gedragscode – hoe gaan we met elkaar om?

 • We zijn oprecht ten opzichte van elkaar en de externe contacten die tot stand worden gebracht.
 • We geven opvolging aan de tips en verkoopkansen die we van elkaar ontvangen en koppelen ook actief terug naar elkaar.
 • We hebben een positieve basishouding en proberen elkaar in woord en daad te ondersteunen.
 • Tijdens de bijeenkomsten hebben we aandacht voor elkaars persoonlijke presentatie en de bedrijfspresentaties.
 • We hebben een open karakter en gedragen ons altijd als gastheer/-dame naar onze gasten en betrekken hen actief bij de bijeenkomst.

Regels

Leden
 • Leden vullen elkaar aan en beconcurreren elkaar niet. Ieder lid heeft een (onderbouwd) vetorecht bij de toelating van nieuwe leden.
 • Een lid kan zich niet zonder vooroverleg met meerdere beroepen profileren.
 • Wijziging van beroepscategorie kan worden aangevraagd. Dit wordt behandeld als aanvraag van een nieuw lidmaatschap.
 • Een lidmaatschap kan worden ingetrokken indien een lid zich niet structureel aan de regels houdt.
 • Het maximaal aantal leden is vastgesteld op 25 per regio.
 • Aanmeldingen van nieuwe leden kunnen op verzoek op een wachtlijst geplaatst worden indien het maximum aantal leden is bereikt.
Gasten
 • Gasten die tot een reeds vertegenwoordigde beroepsgroep behoren zijn welkom. Tegen toelating tot het netwerk kan door het betreffende beroepsgroeplid wel bezwaar worden gemaakt. Hierover kan vooraf overleg plaatsvinden tussen het betreffende lid en het kandidaat lid. Leden hebben een (onderbouwd) vetorecht. Basis hierbij is wel dat we geloven in samenwerking.
 • Gasten kunnen in principe twee bijeenkomsten bijwonen.
 • Per bijeenkomst kunnen in principe maximaal 4 gasten aanwezig zijn. Tot het maximum aantal van 25 leden is behaald zijn er meer gasten welkom.
 • Indien een gast zich niet of te laat afmeldt (voorgaande dag 12.00 uur) dan wordt de gastenbijdrage in rekening gebracht middels een factuur.
 • Gasten ontvangen een factuur met de gastenbijdrage van €15,– excl. btw voor het bijwonen van een bijeenkomst.
Regels voor, tijdens en na de bijeenkomst
 • De tweewekelijkse ontbijtbijeenkomsten starten om 7.00 uur en duren tot 8.30 uur. Vanaf 6.45 uur is de inloop en nadien is er gelegenheid om informeel te netwerken. De dinerbijeenkomsten vinden plaats van 17.45 tot 19.30 uur, daarna informeel.
 • Ieder lid en iedere gast krijgt de ruimte om zijn/haar persoonlijke (ca. 1-minuut) presentatie te doen. Kern hiervan is dat ieder zelf bepaalt hoe deze tijd wordt ingevuld. Gedacht kan worden aan: wie ben ik, wat doe ik en waar ben ik naar op zoek resp. hoe kunnen jullie mij helpen? Op basis hiervan kunnen de leden signalen afgeven en contacten leggen.
 • In de afsluitende ‘inspirerende ronde’ geven we aan wat we de afgelopen weken voor elkaar hebben kunnen betekenen en welke tips en/of verkoopkansen we voor elkaar hebben. Daarnaast kunnen leerervaringen worden gedeeld met elkaar naar aanleiding van trainingen resp. kennissessies en de gevoerde 1-op-1 gesprekken.
 • Op basis van een roulatiesysteem krijgt ieder lid de gelegenheid om zijn activiteiten resp. bedrijf te presenteren. In overleg kan dit ook op de eigen bedrijfslocatie plaatsvinden.
Aan- en afwezigheid
 • Vanuit de belofte die we elkaar hebben gedaan verwachten we van elkaar dat de leden maximale inspanning doen om iedere twee weken aanwezig te zijn.
 • Kan een lid niet aanwezig zijn dan mag hij/zij een gast aanwezig laten zijn. Dit is geen verplichting. Deze gast doet zijn/haar eigen verhaal en betaalt geen ontbijtkosten.
 • Afmelden de voorgaande dag voor 12.00 uur via e-mailadres: info@inspiratieontbijtachterhoek.nl

Administratieve regels

Lidmaatschapskosten
 • De kosten voor een lidmaatschap bedragen éénmalig € 100,- excl. BTW en per kwartaal worden, middels vooruitbetaling, de lidmaatschapskosten gefactureerd. De kosten van Inspiratie Ontbijt bedragen € 160,- excl. BTW per kwartaal en van Inspiratie Diner € 175,- excl. BTW per kwartaal. De hoogte van het lidmaatschapsbedrag kan jaarlijks per 1 januari worden herzien. Wijzigingen worden uiterlijk vóór 1 november gecommuniceerd met de leden. Bij toetreding voor de 15e van een maand wordt de gehele maand gefactureerd, bij toetreding na de 15e van de maand wordt een halve maand gefactureerd.
 • In de lidmaatschapskosten zijn o.a. inbegrepen de kosten van het buffet, locatie, website, werkzaamheden secretariaat / communicatie en eventuele gastsprekers. Doelstelling van Inspiratie Netwerk Achterhoek is om minimaal kostendekkend te zijn.
 • Betaling dient plaats te vinden uiterlijk op de vervaldag (betaaltermijn 14 dagen).
Opzegging lidmaatschap
 • Opzegging kan plaatsvinden per kwartaal. De opzegtermijn bedraagt 1 maand.
 • Zodra een kwartaal is gefactureerd, vindt daarover geen (gedeeltelijke) restitutie plaats. Het is dus zaak tijdig op te zeggen.
 • Inspiratie Netwerk Achterhoek kan het lidmaatschap van een lid opzeggen indien de belofte naar elkaar niet wordt waargemaakt. Opzegging kan plaatsvinden per kwartaal en de opzegtermijn bedraagt 1 maand.

Organisatie en bestuur

 • Inspiratie Netwerk Achterhoek is een initiatief van Het Ondernemers Ideaal gevestigd te Ruurlo. Registratie van Inspiratie Netwerk Achterhoek heeft door R.P. (Ronald) Treijtel plaatsgevonden bij de KvK onder nummer 59456035.
 • In overleg met initiatiefnemer zal steeds samen met de leden bezien worden welke aansturing en rolverdeling binnen het netwerk de meest effectieve en inspirerende bijdrage levert. Dit kan zich in de tijd mee ontwikkelen met de groei van het netwerk. Inspiratie Netwerk Achterhoek is van ons allemaal!
 • Bankrekeningnummer Inspiratie Ontbijt Achterhoek NL57 RABO 0316 0559 72.
Back to Top